Energie opwekken

Er zijn een groot aantal energiebronnen die worden gebruikt worden voor het produceren van stroom. Denk aan de traditionele bronnen: aardgas, steenkool, olie en uranium. En de duurzame vormen: zon, wind, water, geothermische energie (aardwarmte), biomassa en biogas. Op deze pagina wordt ingegaan op alle duurzame manieren om energie op te wekken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen energiebronnen die huishoudens en ondernemers zelf kunnen benutten en energiebronnen die doorgaans alleen door grote energieproducenten worden gebruikt.

Duurzame energie

Duurzame energie veroorzaakt geen luchtvervuiling of uitstoot van broeikasgassen. Verder is duurzame energie oneindig. Er kan wel onderscheid gemaakt worden tussen duurzame energie die geschikt is voor huishoudens en kleine ondernemers en duurzame energie die eigenlijk alleen benut wordt door grotere energieproducenten.

Duurzame energiebronnen, geschikt voor huishoudens, kleine ondernemers en energieproducenten

Veel huishoudens en bedrijven kunnen zelf energie duurzame energie opwekken om zo te besparen op de energierekening en bij te dragen aan een beter milieu. De onderstaande energiebronnen (kunnen) worden gebruikt op grote en kleine schaal, zowel voor huishoudens, kleine ondernemers als energieproducenten:

→ Zonne-energie: stroom opwekken met zonnestraling (middels zonnepanelen en zonneboilers)

Windenergie: stroom opwekken met windkracht (middels grote en kleinschalige windturbines)

Geothermische energie (warmtepomp): warmte uit de natuurlijke omgeving (aardbodem, lucht of grondwater) gebruiken in uw woning

Duurzame energiebronnen, geschikt voor energieproducenten

Naast zon- en windenergie en energie via aardwarmte zijn er nog andere duurzame energiebronnen. Deze zijn echter doorgaans niet geschikt voor huishoudens om zelf stroom mee op te wekken:

→ Waterkracht

Biomassa en biogas

Kernfusie-energie (nog geen praktische toepassing mogelijk)

Kernenergie

Kernenergie wordt niet gezien als duurzame energiebron, omdat de grondstoffen die nodig zijn geen eeuwige voorraad hebben. Bovendien wordt er bij kernsplijting afval geproduceerd die zeer schadelijk is voor mens en milieu. Ongeveer 2,5 procent van de globale energievoorziening is afkomstig uit kernenergie.

Subsidies

Met behulp van subsidies andere regelingen krijgen consumenten en bedrijven overheid ondersteuning bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kan energie die wordt opgewekt, maar niet wordt gebruikt, worden teruggeleverd aan de energieleverancier. Daarmee kan de investering worden terugverdiend. Met een slimme meter wordt dan automatisch bijgehouden hoeveel energie er is verbruikt en er is teruggeleverd aan het energienet.

Meer informatie over subsidies en regelingen

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2017

Was deze informatie nuttig?

10% vond het overzicht 'Energie opwekken' nuttig (gebaseerd op 1 beoordelingen)