Contact

EnergiePortal is opgezet in 2006 dankzij een grote interesse in (alternatieve) energie en energiebesparing. In 2015 is er nieuw leven in de website geblazen. Heb je vragen en/of opmerkingen, mail dan naar info@energieportal.nl.

Wat is EnergiePortal

EnergiePortal is een website waar particulieren, het bedrijfsleven en de overheid samenkomen voor nieuws en discussie over energie-innovaties. Door het publiceren van nieuws en het beknopt en systematisch samenvatten van informatie over innovatieve ontwikkelingen in de energiewereld, hoopt EnergiePortal de interesse in energie-innovaties op te wekken. Met name op het gebied van alternatieve energie (wind, zon, en biomassa) wil de site zich zowel manifesteren als een actuele nieuwssite als een degelijke bron van achtergrondinformatie.

Particulieren

EnergiePortal wil particulieren de gelegenheid bieden om zich concreet met energie-innovaties bezig te houden in hun dagelijks leven. Het verschaffen van nieuws en achtergronden is een van de kanalen die dit doel moet verwezenlijken. Verder kunnen mensen hun mening geven over actuele energiegerelateerde onderwerpen of problemen: is de energieleverancier te duur, heeft deze een goede klantenservice?

Daarnaast wil de site interesse opwekken in alternatieve energie producten die zij zelf kunnen aanschaffen. Een windturbine in de achtertuin is kostbaar en onpraktisch. Maar er zijn inmiddels vele interessante producten op de markt, zoals zonne-energie. Ook zijn er kleine windturbines voor op uw boot of in de achtertuin voor particulieren op de markt. Bovendien wil EnergiePortal mensen introduceren tot de rijke wereld van bedrijven die zich specialiseren in energie-innovaties.

Bedrijfsleven en Overheid

Voor het bedrijfsleven hoopt EnergiePortal een site te zijn waar zij hun nieuwste innovaties op het gebied van energie kunnen tonen aan een geïnteresseerd publiek. Voor de overheid bestaat de mogelijk om mensen via ons op de hoogte te houden van actueel beleid en subsidies op producten.

EnergiePortal is een informatieve site voor iedereen, met als doel het gebruik van duurzame energie te bevorderen en te bevrijden uit het niche-imago.