Nieuws

 • Zonnepanelen steeds goedkoper

  Zonnepanelen zijn de afgelopen vijf jaar (tussen 2011 en 2016) ongeveer 25 procent goedkoper geworden. Dat blijkt een inventarisatie van voorlichtingssite Milieu Centraal. Dat is echter een minder grote daling dan in de vijf jaren daarvoor. Toen was er sprake ... Lees meer >

 • Crowdfunding zonnepanelen zeer populair

  In Nederland zijn inmiddels al meer dan 50.000 zonnepanelen gefinancierd door middel van crowdfunding. Dat blijkt uit onderzoek van ZonnepanelenDelen. Het zou gaan om een totaalbedrag van 11,7 miljoen euro dat is geïnvesteerd door huishoudens voor de aankoop van zonnepanelen ... Lees meer >

 • Scherpere regels voor energieakkoord

  De klimaatdoelstellingen die in het energieakkoord zijn vastgelegd, lijken niet te worden gehaald. Er komen daarom strengere regels om te trachten te doelstellingen alsnog te halen. Het doel is dat de stroomvoorziening in Nederland per 2020 voor 14 procent wordt ... Lees meer >

 • Variabel energiecontract wordt goedkoper

  Huishoudens die een variabel energiecontract hebben, mogen er van uitgaan dat hun energiekosten per 1 juli fors omlaag gaan. Dat meldt een prijsvergelijkingswebsite aan de hand van eigen data en gesprekken met specialisten. Een gemiddeld huishouden gaat er ruim 6 ... Lees meer >

 • Stoppen met kolenenergie kost 13 euro per jaar

  Indien besloten zou worden dat alle kolencentrales in Nederland zouden dichtgaan, zou dat de energierekening van de consument met gemiddeld 13 euro per jaar verhogen. Wel is er 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland te behalen. Dat blijkt uit ... Lees meer >

 • Grote brainstorm over toekomst energie

  In Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven is het startsein gegeven voor een grote energiedialoog over de toekomst van de Nederlandse energievoorziening. Het doel van de dialoog is om zoveel mogelijk Nederlanders te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij ... Lees meer >

 • ‘Shell en Eneco gaan investeren in windenergie’

  Een opmerkelijk nieuwtje over Shell. De oliegigant lijkt na jaren van afwezigheid weer grootschalig te willen investeren in windenergie in Nederland. Bronnen rondom het bedrijf bevestigen dat Shell zeker een van de partijen is die gaat helpen met het bouwen van ... Lees meer >

 • Europa nog niet akkoord met Nederlands energielabel

  Nederland mag voorlopig nog niet doorgaan met het energielabel voor woningen. Dat blijkt uit antwoorden van de Europese Commissie op vragen van Energiemedia. Er loopt nog steeds een onderzoek naar de Nederlandse labelmethodiek, die overeen moet komen met Europese regels. Vorige ... Lees meer >

 • Steeds meer slimme energiemeters

  Er worden hedendaags steeds meer slimme meters aangeboden en geïnstalleerd. Netbeheerders investeren flink om de slimme meters voor stroom en gas (kosteloos) aan de man te brengen. Voor energieleveranciers biedt de slimme meter namelijk voordelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de ... Lees meer >

 • Kolen- en gascentrales binnenkort niet meer rendabel

  Met de steeds lagere stroomprijzen zullen kolen- en gascentrales in Europa op korte termijn niet langer rendabel zijn voor energieproducenten. Kolen- en gascentrales kunnen niet concurreren met gesubsidieerde hernieuwbare energie waarvan de stroomprijs inmiddels is gezakt naar een historische lage ... Lees meer >

 • TenneT investeert 22 miljard euro in elektriciteitsnetwerk

  Netbeheerder Tennet wil de komende tien jaar 22 miljard euro investeren om het elektriciteitsnetwerk op land en zee te verbeteren. Dat meldt het FD. TenneT zet het geld in om de capaciteit van de infrastructuur te verbeteren waardoor verstoppingen in ... Lees meer >

 • Financiële gezondheid energieleveranciers laat te wensen over

  De solvabiliteit, ofwel financiële gezondheid, van een groot aantal Nederlandse energieleveranciers laat sterk te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieel Dagblad (FD). Bij een financiële tegenvaller kunnen deze energiebedrijven vrij gemakkelijk failliet gaan, omdat de financiële reserves ... Lees meer >